Community Centers

Community Centers

Zakat

Welkom bij Stichting Community Centers

Vind jij ook dat moslimjongeren een gezicht moeten krijgen als het gaat om het geven aan goede doelen? En dat jouw gift meer effect heeft als hij bijdraagt aan oplossingen voor structurele problemen van mensen in nood?

Communitycenters

Communitycenters is een jonge maatschappelijke organisatie die de betrokkenheid van de moslimgemeenschap bij duurzame ontwikkelingssamenwerking wil vergroten, en zichtbaar maken.

Moslims geven veel als het om individuele donaties gaat. Meestal in de vorm van hulp aan familie of kennissen in het land van herkomst. Bij een acute situatie of bij gelegenheden als het suikerfeest.

Communitycenters wil het effect van deze giften vergroten. Kracht in veelheid: door deze individuele giften te bundelen in concrete projecten, met een multifunctioneel karakter. Projecten die een veronachtzaamt gebied een implus geven voor een betere toekomst.

Ons uitgangspunt is geloven in de eigen kracht. Onze eigen kracht als moslimjongeren, maar ook die van onze partners: de mensen die zichzelf en ons helpen om een betere planeet voor ons allen te bouwen en te (be) houden. 

Voor onze projecten houdt dit in dat wij naast materiele steun, sterk focussen op de randvoorwaarden voor humanitiare ontwikkeling. De initiatieven moeten van de lokale bevolking zelf komen, en de projecten dienen het liefst meerdere doelen: toegankelijkheid van kwalitatief onderwijs verbeteren, bewustzijn rond rechtsorde en mensenrechten vergroten en inspraak van de bevolking stimuleren. Zonder deze randvoorwaarden, is hulp net als bouwen op los zand.  

Waarom Communitycenters?

Communitycenters vindt het belangrijk om goede doelen te steunen vanuit de eigen culturele identiteit. Door klein maar professioneel te beginnen en door een transparante verantwoording wil Communitycenters de steun verwerven van jongeren met een moslimachtergrond. Zij zijn het die Communitycenters een gezicht geven.

Keurmerk
Communitycenters hecht grote waarde aan inspraak en transparatie. We willen medio 2012 een organisatievorm hebben, waarbij inspraak en betrokkenheid van leden en achterban centraal staan. In 2014 willen we voldoen aan de criteria voor een CBF-keurmerk kleine goededoelen-organisaties.